Maciudzińska-Kamczycka, M. (2013). Herod Wielki i „nowa” Jerozolima. Studia Europaea Gnesnensia, (8), 179–206. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2473