Spychała, D. (2013). 1001 BŁĘDÓW, CZYLI UCZONEGO ARCHIMANDRYTY BAJANIE O LOSACH CHRZEŚCIJAŃSTWA PRAWOSŁAWNEGO W CESARSTWIE RZYMSKIM OD NARODZENIA CHRYSTUSA DO UPADKU KONSTANTYNOPOLA. Studia Europaea Gnesnensia, (8), 273–284. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2476