Lewandowski, I. (2014). Gajusz Waleriusz Maksymus czyli historia moralizująca,jej losy w dawnych epokach oraz polski przekład IV 1-15. Studia Europaea Gnesnensia, (9), 197–218. https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.12