Kaczmarek, Łukasz. (2012). Miecz obosieczny z okolic Bydgoszczy. Krótki przyczynek do badań nad uzbrojeniem w okresie przedrzymskim. Studia Europaea Gnesnensia, (5), 157–164. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2521