Spychała, D. (2012). Walka stronnictw o tron biskupi w Rzymie w drugiej połowie IV wieku, czyli od papieża św. Juliusza przez Liberiusza do św. Damazego. Studia Europaea Gnesnensia, (5), 213–238. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2525