Skibiński, E. (2012). Antyk w Kronice Polskiej Anonima tzw. Galla i w Translacji św. Mikołaja tzw. mnicha z Lido jako problem badawczy. Studia Europaea Gnesnensia, (6), 345-359. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2562