Jakóbczyk, S. (2011). „Wyznania antysemioty” — z semiotyki średniowiecznej kultury Europy Zachodniej. Studia Europaea Gnesnensia, (3), 195–210. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2726