Spychała, D. (2011). Nawrócenie św. Augustyna a jego stosunek do kultury antycznej. Studia Europaea Gnesnensia, (3), 227–243. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2728