Mrozewicz, L. (2011). Rzymianie nad Dunajem. Studia Europaea Gnesnensia, (3), 265–268. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2741