Musielak, M. (2011). Azja Mniejsza w starożytności. Studia Europaea Gnesnensia, (3), 331–340. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2757