Kaźmierczak, M. (2011). Między rozumieniem a trywializacją. Studia Europaea Gnesnensia, (3), 341–349. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2758