Kubiaczyk, F. (2011). Kontrola siły roboczej w gospodarce kolonialnej Ameryki hiszpańskiej: encomienda, repartimiento i niewolnictwo. Studia Europaea Gnesnensia, (4), 9–44. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2836