Kozłowski, J. (2011). Rządy Polemona II i Antiocha IV w Cylicji Trachejskiej. Studia Europaea Gnesnensia, (4), 175–187. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2845