Spychała, D. (2011). Wykrzywiony obraz, czyli współczesne rozumienie stosunku Kościoła w starożytności do świątyń pogańskich. Studia Europaea Gnesnensia, (4), 345–357. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2862