Kozłowski, J. (2011). Prowincjonalizacja Galii Przedalpejskiej. Studia Europaea Gnesnensia, (4), 369–371. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2864