Kaczmarek, Z. (2010). Strój kapłana w starożytnym Rzymie w czasach Oktawiana Augusta. Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), 235–260. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2876