Mrozewicz, L. (2010). Miasta rzymskie nad dolnym Dunajem w okresie przełomu (III–IV w.) ze szczególnym uwzględnieniem miasta Novae. Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), 261–285. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2878