Bering, P. (2010). Średniowieczne „małe ojczyzny” czy centra świata?. Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), 287–295. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2879