Kriwoszeja, I. (2010). Ewolucja konstrukcji lokalnych „centrum-prowincja”. Transformacja magnackich minipaństw na Ukrainie prawobrzeżnej w latach 1793–1863 (na przykładzie latyfundiów hrabiów Potockich herbu Pilawa). Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), 347–356. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2885