Ciesielska, A. (2010). Starożytne centra i peryferia europejskie w perspektywie współczesnych teorii społecznych. Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), 357–369. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2886