Hudyma, P. (2010). Udział Wojska Polskiego w misjach stabilizacyjnych w krajach byłej Jugosławii. Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), 395–409. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2890