Ciesielski, M. (2010). Dzieje Gotów oczami archeologa. Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), 411–416. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2891