Łukomski, G. (2010). U źródeł polskiej sowietologii. Publicystyka polityczna Józefa Mackiewicza w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), 183–206. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2899