Słapek, D. (2020). Stanisław Dedio (1890-1945), poznański filolog klasyczny, wychowawca młodzieży i społecznik. Studia Europaea Gnesnensia, (22), 47–66. https://doi.org/10.14746/seg.2020.22.3