Kostuch, L. (2021). Krew i kurzawa w greckiej historiografii klasycznej albo o zmarginalizowanych elementach Homerowego opisu pola bitwy. Studia Europaea Gnesnensia, (23), 9–31. https://doi.org/10.14746/seg.2021.23.1