Kossowski, M. D. (2021). „Ekstaza” czy „admiracja”? Ikonografia obrazu św. Franciszka z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach w kontekście wymowy wybranych płócien z serii franciszkańskiej El Greca. Studia Europaea Gnesnensia, (23), 47-66. https://doi.org/10.14746/seg.2021.23.3