Najtkowski, B. (2021). Wpływ imigracji na współczesną Francję – reperkusje zjawiska, rec. książki: Ludwika Włodek, Gorsze dzieci Republiki. O Algierczykach we Francji. Studia Europaea Gnesnensia, (23), 105-110. https://doi.org/10.14746/seg.2021.23.8