Beyga, P. (2018). Recepcja myśli mariologicznej i maryjnej Johna Henry’ego Newmana w mariologii Soboru Watykańskiego II. Studia Europaea Gnesnensia, (18), 317–331. https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.18