Wasilkiewicz, K. . (2018). Zarys dziejów baliwatu brandenburskiego joannitów do końca XVI w. Wpływ reformacji na jego funkcjonowanie. Studia Europaea Gnesnensia, (18), 407–439. https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.23