Woźniak, K. P. . (2018). Religijny wymiar aktywności społecznej w protestanckim środowisku łódzkich przemysłowców w XIX-XX w. Na przykładzie rodzin Scheiblerów, Herbstów i Geyerów. Studia Europaea Gnesnensia, (18), 435–454. https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.24