Spychała, D. . (2018). Teologa przygody z historią starożytną i średniowieczną; rec. książki: Stanisław Suwiński, Ideał życia chrześcijańskiego w świetle wybranych pism św. Grzegorza Wielkiego. Studia Europaea Gnesnensia, (18), 461–470. https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.27