Lewandowski, I. (2022). „Sbigneis” Mikołaja Kotwicza ze Żnina, czyli niedokończone dzieło epickie o prymasie Zbigniewie Oleśnickim . Studia Europaea Gnesnensia, (24), 95–113. https://doi.org/10.14746/seg.2022.24.6