Ksenicz, I. (2022). Sprawozdanie z seminarium naukowego "Paradyplomacja. Stan i perspektywy polskich badań . Studia Europaea Gnesnensia, (24), 251–253. https://doi.org/10.14746/seg.2022.24.20