Balbuza, K. (2015). Concordia, aeternitas Imperii i kwestie dynastyczne w menniczym programie ideologicznym okresu pierwszych Sewerów. Studia Europaea Gnesnensia, (12), 61–84. https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.3