Szczaus, A. (2016). Językowy kształt komend w „Piechotnym ćwiczeniu” Błażeja Lipowskiego (1660 r .). Studia Europaea Gnesnensia, (12), 117–128. https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.6