Gadowska, I. (2015). Kostium historyczny jako narzędzie manifestacji postaw religijnych i światopoglądowych łódzkich Żydów w latach 1892-1919 na przykładzie wybranych nagrobków z cmentarza żydowskiego w Łodzi. Studia Europaea Gnesnensia, (12), 295–324. https://doi.org/10.14746/seg.2015.12.15