Jackowiak, Adrianna. 2014. „Poetyka (nie)wyrażalnego pożądania, Czyli Zarys Historii Powie- ści Gejowskiej w Polsce Na Tle Socjologiczno-Kulturowym”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 10 (styczeń):169-94. https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.9.