Rokita, Jan Gustaw. 2019. „XVII-Wieczne Medale Oraz Numizmaty pamiątkowe poświęcone oblężeniu osmańskiemu Wiednia W 1683 Roku I Jego niektórym Aspektom”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 20 (grudzień):83-104. https://doi.org/10.14746/seg.2019.20.4.