Mrozewicz, Leszek. 2019. „Antyk ożywiany”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 20 (grudzień):147-50. https://doi.org/10.14746/seg.2019.20.9.