Anoszko , Sergiusz. 2018. „Nowe Ruchy Religijne a Koncepcje zrównoważonego Rozwoju: Ekoteologia Wiary Bahá’í”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 18 (grudzień):147-64. https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.9.