Gajewska, Grażyna. 2013. „Światopoglądowa I Stylistyczna Katachreza Michela Foucaulta I Donny Haraway”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 8 (styczeń):159-77. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2472.