Lewandowski, Ignacy. 2014. „Gajusz Waleriusz Maksymus Czyli Historia moralizująca,jej Losy W Dawnych Epokach Oraz Polski przekład IV 1-15”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 9 (styczeń):197-218. https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.12.