Kaczmarek, Łukasz. 2012. „Miecz Obosieczny Z Okolic Bydgoszczy. Krótki Przyczynek Do Badań Nad Uzbrojeniem W Okresie Przedrzymskim”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 5 (styczeń):157-64. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2521.