Spychała, Dariusz. 2011. „Nawrócenie św. Augustyna a Jego Stosunek Do Kultury Antycznej”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 3 (styczeń):227-43. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2728.