Kozłowski, Jakub. 2011. „Rządy Polemona II I Antiocha IV W Cylicji Trachejskiej”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 4 (styczeń):175-87. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2845.