Kozłowski, Jakub. 2011. „Prowincjonalizacja Galii Przedalpejskiej”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 4 (styczeń):369-71. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2864.