Kriwoszeja, Igor. 2010. „Ewolucja Konstrukcji Lokalnych «centrum-prowincja». Transformacja Magnackich minipaństw Na Ukrainie prawobrzeżnej W Latach 1793–1863 (na przykładzie latyfundiów hrabiów Potockich Herbu Pilawa)”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 1-2 (styczeń):347-56. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2885.