Łukomski, Grzegorz. 2010. „U źródeł Polskiej Sowietologii. Publicystyka Polityczna Józefa Mackiewicza W Okresie Drugiej Rzeczypospolitej”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 1-2 (styczeń):183-206. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2899.