Kossowski, Maciej Dariusz. 2021. „„Ekstaza” Czy «admiracja»? Ikonografia Obrazu św. Franciszka Z Muzeum Diecezjalnego W Siedlcach W kontekście Wymowy Wybranych płócien Z Serii franciszkańskiej El Greca”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 23 (czerwiec), 47-66. https://doi.org/10.14746/seg.2021.23.3.