Mrozewicz, Leszek. 2021. „W Poszukiwaniu rzymskości, Rec. książki: Walburg Boppert, Christine Ertel, Die Gräberstraße Von Mainz-Weisenau. Eine Italische Gräberstraße Des 1. Jhs. N. Chr Im römischen Mainz”. Studia Europaea Gnesnensia, nr 23 (czerwiec), 85-91. https://doi.org/10.14746/seg.2021.23.5.